Công nghệ lò hơi và mạng nhiệt - Phạm Lê DZần, Nguyễn Công Hân

1335 | 09-04-2016 | 18
Công nghệ lò hơi và mạng nhiệt

Nhan đề: Công nghệ lò hơi và mạng nhiệt

Tác giả: Phạm Lê DZần, Nguyễn Công Hân,

Nhà xuất bản: Khoa học kỹ thuật

Năm xuất bản: 2005

Số trang: 293

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Khái niệm chung

Chương 2: Quá trình cháy và thiết bị buồng lửa

Chương 3: Quá trình sinh hơn và các bề mặt truyền nhiệt

Chương 4: Hệ thống thông gió

Chương 5: Thiết bị phụ và cấu trúc xây dựng

Chương 6: Vận hành, bảo dưỡng và xu thuế phát triển lò hơi

Chương 7: Mạng nhiệt

Phụ lục

Download

Có thể bạn cần

Giáo trình máy và lập tình CNCGiáo trình máy và lập tình CNC

Vũ Thị Hạnh

104  691 

Giáo trình thông tin di độngGiáo trình thông tin di động

Phạm Công Hùng, Nguyễn Hoàng Hải, Tạ Vũ Hằng, Vũ Thị Minh Tú, Đỗ Trọng Tuấn, Vũ Đức THọ, Nguyễn Văn Đức

198  1657  32 

Kỹ thuật chiếu sángKỹ thuật chiếu sáng

Lê Văn Doanh, Đặng Văn Đào

245  1619  52 

55 Cách để tôn trọng người khác55 Cách để tôn trọng người khác

Nguyễn Thu Hương

66  145 

Động lực học máyĐộng lực học máy

Đỗ sanh

177  942