Công nghệ khí nén - Hồ Đắc Thọ

1073 | 07-06-2016 | 23
Công nghệ khí nén

Nhan đề: Công nghệ khí nén

Tác giả: Hồ Đắc Thọ,

Nhà xuất bản: Khoa học kỹ thuật

Năm xuất bản: 2007

Số trang: 0

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

ĐẠI CƯƠNG: CÔNG NGHỆ KHÍ NÉN CÔNG NGHIỆP

CHƯƠNG 1:KHÔNG KHÍ VÀ KHÍ NÉN

CHƯƠNG 2: NÉN KHÍ

Chương 3: Dữ liệu khí nén 

Chương 4: Xử lý khí nén 

Chương 5: Dẫn khí và cung cấp khí nén 

Chương 6: Cơ cấu chấp hành 

Chương 7: Các loại van 

Chương 8: Đại cương về điều khiển tự động 

Chương 9: Các phần tử thông tin - xử lý 

Chương 10: Mô tả hệ điều khiển 

Chương 11: Phân tích và xây dựng mạch điều khiển tuần tự nhờ ma trận Karnaugh 

Chương 12: Phân tích và xây dựng mạch điều khiển tuần tự theo phương pháp PETRI 

Chương 13: Phân tích và xây dựng mạch điều khiển tuần tự theo phương pháp Grafcet 

Chương 14: Điều khiển hệ thống khí nén bằng bộ điều khiển lập trình PLC 

Download

Có thể bạn cần

Thực hành nghề điện sửa chữa mô tơ điệnThực hành nghề điện sửa chữa mô tơ điện

Đặng Văn Tỏ, Nguyễn Thị Tuyết, Phạm Thanh Đường

483  1060  47 

kỹ thuật điện tử sốkỹ thuật điện tử số

Nguyễn Minh Giao

328  778 

Family and Friends 3: ClassbookFamily and Friends 3: Classbook

Naomi Simmons

122  1743  23