Công nghệ gia công sau in - Huỳnh Trà Ngộ

72 | 17-08-2020 | 1
Công nghệ gia công sau in

Nhan đề: Công nghệ gia công sau in

Tác giả: Huỳnh Trà Ngộ,

Nhà xuất bản: Văn Hóa Sài Gòn

Năm xuất bản: 2005

Số trang: 434

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: Gia công; Công nghệ in; Sản phẩm; In,

Download

Tóm tắt:

Download

Có thể bạn cần

Bài tập bổ trợ - nâng cao Tiếng anh 11Bài tập bổ trợ - nâng cao Tiếng anh 11

Nguyễn Thị Chi, Nguyễn Hữu Cương

209  271 

Giáo trình Kỹ thuật sốGiáo trình Kỹ thuật số

Nguyễn Quyết Nguyên

254  816 

Thí nghiệm vi sinh vật học thực phẩmThí nghiệm vi sinh vật học thực phẩm

Lê Văn Việt Mẫn, Lại Mai Hương

153  298  21 

Family and Friends 5: ClassbookFamily and Friends 5: Classbook

Naomi Simmons

123  1955  21