Công nghệ chế tạo máy theo hướng ứng dụng tin học - Nguyễn Đắc Lộc

708 | 25-11-2016 | 7
Công nghệ chế tạo máy theo hướng ứng dụng tin học

Nhan đề: Công nghệ chế tạo máy theo hướng ứng dụng tin học

Tác giả: Nguyễn Đắc Lộc,

Nhà xuất bản: Khoa học kỹ thuật

Năm xuất bản: 2000

Số trang: 472

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: chế tạo máy, ứng dụng tin học vào chế tạo máy,

Download

Tóm tắt:

Download

Có thể bạn cần

Vận hành hệ thống điệnVận hành hệ thống điện

Trần Quang Khánh

330  2147  70 

Tiếng Anh 7Tiếng Anh 7

Nguyễn Văn Lợi, Nguyễn Hạnh Dung, Đặng Văn Hùng, Thân Trọng Liên Nhân

195  91 

Giáo trình nguyên lý máy - Phần 1: Bài giảngGiáo trình nguyên lý máy - Phần 1: Bài giảng

Vương Văn Tiên, Trương Quang Trường

107  1513