Công nghệ chế tạo dụng cụ cắt - Bùi Song Cầu, Trần Thế Lực, Trần Sĩ Túy

229 | 21-08-2020 | 2
Công nghệ chế tạo dụng cụ cắt

Nhan đề: Công nghệ chế tạo dụng cụ cắt

Tác giả: Bùi Song Cầu, Trần Thế Lực, Trần Sĩ Túy,

Nhà xuất bản: Khoa học kỹ thuật

Năm xuất bản: 1981

Số trang: 416

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: chế tạo máy, dụng cụ cắt,

Download

Tóm tắt:

Download

Có thể bạn cần

Công nghệ CNCCông nghệ CNC

Trần Văn Địch

277  1071 

Giáo trình công nghệ chế tạo máyGiáo trình công nghệ chế tạo máy

Phí Trọng Hảo, Nguyễn Thanh Mai

277  1073  17 

Kết cấu và tính toán ô tôKết cấu và tính toán ô tô

ĐH Giao Thông

212  252  19