Chi tiết máy - Tập 1 - Nguyễn Trọng Hiệp

1159 | 08-04-2016 | 7
Chi tiết máy - Tập 1

Nhan đề: Chi tiết máy - Tập 1

Tác giả: Nguyễn Trọng Hiệp,

Nhà xuất bản: Giáo dục

Năm xuất bản: 2006

Số trang: 212

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Phần thứ nhất: Những vấn đề cơ bản về thiết kế chi tiết máy

Chương 1: Đại cương về thiết kế máy và chi tiết máy

Chương 2: Những chỉ tiêu chủ yếu về khả năng làm việc của chi tiết máy

Chương 3: Đại cương về độ tin cậy của máy và chi tiết máy

Phần thứ hai: Các chi tiết máy ghép

Chương 4: Ghép bằng đinh tán

Chương 5: Ghép bằng hàn

Chương 6: Ghép bằng độ dôi

Chương 7: Ghép bằng then, then hoa và trục định hình

Chương 8: Ghép bằng ren

Phần thứ ba: Truyền động cơ khí

Chương 9: Truyền động bánh ma sát

Chương 10: Truyền động bánh răng

Chương 11: Truyền động trục vít

 

Download

Có thể bạn cần

Kỹ thuật chiếu sángKỹ thuật chiếu sáng

Lê Văn Doanh, Đặng Văn Đào

245  1619  52 

Tiếng anh dịch vụ khách sạnTiếng anh dịch vụ khách sạn

Hồng Quang, Ngọc Huyên

201  809 

Let's Go 3: WorkBook 3 EditionLet's Go 3: WorkBook 3 Edition

E. Cross, R. Nakata, K. Frazier, B. Hoskins

82  1585  34 

Cơ sở hóa học phóng xạCơ sở hóa học phóng xạ

Đỗ Quý Sơn, Huỳnh Văn Trung

280  1319  24 

Giáo trình thực hành phay bàoGiáo trình thực hành phay bào

Tổ thực hành phay bào

157  1439  15