Bơm máy nén quạt trong công nghiệp - Nguyễn Minh Tuyển

1284 | 08-04-2016 | 20
Bơm máy nén quạt trong công nghiệp

Nhan đề: Bơm máy nén quạt trong công nghiệp

Tác giả: Nguyễn Minh Tuyển,

Nhà xuất bản: Xây dựng

Năm xuất bản: 2005

Số trang: 196

Ngôn ngữ:

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Bơm

1. Các khái niệm chung về bơm

2. Bơm thể tích

 3. Bơm động học

4. Vùng ứng dụng thích hợp của các loại bơm

Chương 2: Máy nén

1. Phạm vi ứng dụng của máy nén trong công nghiệp

2. Các thông số cơ bản của máy nén

3. Các phương trình trạng thái của khí

4. Máy nén thể tích

5. Máy nén động học

6. Vùng làm việc thích hợp của các loại máy nén

Chương 3: Quạt

1. Quạt ly tâm

2. Quạt hướng trục

Phụ lục

Download