Bài tập chi tiết máy - Nguyễn Hữu Lộc

456 | 22-05-2020 | 12
Bài tập chi tiết máy

Nhan đề: Bài tập chi tiết máy

Tác giả: Nguyễn Hữu Lộc,

Nhà xuất bản: ĐH Quốc gia Tp.HCM

Năm xuất bản: 2008

Số trang: 226

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: chi tiết máy, cơ khí, bài tập,

Download

Tóm tắt:

Download

Có thể bạn cần

30 đề kiểm tra trắc nghiệm Sinh học 830 đề kiểm tra trắc nghiệm Sinh học 8

Võ Văn Chiến, Nguyễn Thị Ngọc Liên

119  204 

Giáo trình kỹ thuật vi xử lýGiáo trình kỹ thuật vi xử lý

Chu Khắc Huy

231  934  14 

Di truyền tế bàoDi truyền tế bào

Nguyễn Như Hiền

174  1171  17