Bài tập chi tiết máy - Nguyễn Hữu Lộc

314 | 22-05-2020 | 11
Bài tập chi tiết máy

Nhan đề: Bài tập chi tiết máy

Tác giả: Nguyễn Hữu Lộc,

Nhà xuất bản: ĐH Quốc gia Tp.HCM

Năm xuất bản: 2008

Số trang: 226

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: chi tiết máy, cơ khí, bài tập,

Download

Tóm tắt:

Download

Có thể bạn cần

Hướng dẫn thực hành kỹ thuật tiệnHướng dẫn thực hành kỹ thuật tiện

Dương Văn Linh, Trần Thế San, Nguyễn Ngọc Đào

339  930  15 

Giáo trình thuếGiáo trình thuế

Đồng Thị Vân Hồng, Nguyễn Thị Nga, Hoàng Huỳnh Nga

202  1352  11 

Ready to Write: A First Composition Text (Second Edition)Ready to Write: A First Composition Text (Second Edition)

Karen Lourie Blanchard, Christine Baker Root

117  277 

Giáo trình Tiếng Việt thực hànhGiáo trình Tiếng Việt thực hành

Trịnh Thị Chính

136  1834  23