Bài tập Cơ học lý thuyết - Nguyễn Thúc An,Khổng Doãn Điền,Nguyễn Đình Chiều,Nguyễn Đăng Tộ,Nguyễn Bá Cự,Lê Đình Don,Nguyễn Đình Thông,Nguyễn Thị Thanh Bình

142 | 18-08-2020 | 1
Bài tập Cơ học lý thuyết

Nhan đề: Bài tập Cơ học lý thuyết

Tác giả: Nguyễn Thúc An, Khổng Doãn Điền, Nguyễn Đình Chiều, Nguyễn Đăng Tộ, Nguyễn Bá Cự, Lê Đình Don, Nguyễn Đình Thông, Nguyễn Thị Thanh Bình,

Nhà xuất bản: ĐH Thủy Lợi

Năm xuất bản: 2003

Số trang: 203

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: cơ lý thuyết, cơ học, bài tập cơ lý thuyết,

Download

Tóm tắt:

Download