Bài giảng thiết kế kỹ thuật solidwork - Nguyễn Hồng Thái

1372 | 08-04-2016 | 35
Bài giảng thiết kế kỹ thuật solidwork

Nhan đề: Bài giảng thiết kế kỹ thuật solidwork

Tác giả: Nguyễn Hồng Thái,

Nhà xuất bản: Nguyễn Hồng Thái

Năm xuất bản:

Số trang: 132

Ngôn ngữ:

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Kiến thức cơ sở về Solidwork

Chương 2: Vẽ các đối tượng 2D

Chương 3: Các lệnh chỉnh sửa vẽ nhanh các đối tượng 2D

Chương 4: Tạo các đối tượng 3D từ đối tượng 2D

Chương 5: Chỉnh sửa tạo khối nhanh các đối tượng 3D

Chương 6: Tạo các đường và mặt phức tạp trong không gian và mặt

Chương 7: Sử dụng công cụ Plane

Chương 8: Làm việc với quá trình thiết kế tấm kim loại

Chương 9: Tạo khuân mẫu

Chương 10: Bản vẽ lắp

 

 

Download

Có thể bạn cần

Giáo trình Microsoft Access 2000Giáo trình Microsoft Access 2000

Nguyễn Sơn Hải

207  1315 

Công nghệ chế tạo dụng cụ cắtCông nghệ chế tạo dụng cụ cắt

Bùi Song Cầu, Trần Thế Lực, Trần Sĩ Túy

416  246