Bài Tập Thiết Kế Mô Hình Ba Chiều Với Mechanical Desktop - Nguyễn Hữu Lộc, Nguyễn Trọng Hữu

1383 | 08-04-2016 | 13
Bài Tập Thiết Kế Mô Hình Ba Chiều Với Mechanical Desktop

Nhan đề: Bài Tập Thiết Kế Mô Hình Ba Chiều Với Mechanical Desktop

Tác giả: Nguyễn Hữu Lộc, Nguyễn Trọng Hữu,

Nhà xuất bản: Tổng hợp Tp.HCM

Năm xuất bản: 2005

Số trang: 337

Ngôn ngữ:

Từ khóa: Mechanical Desktop, mô hình ba chiều,

Download

Tóm tắt:

Bài 1: Mô hình vòng đệm

Bài 2: Mô hình chốt chặn

Bài 3: Mô hình ống lót

Bài 4: Mô hình chi tiết 10

Bài 5: Mô hình ống bơm

Bài 6: Mô hình miệng ống

Bài 7: Mô hình lò xo nén

Bài 8: Mô hình ống lót 2

Bài 9: Mô hình nút xã hơi

Bài 10: Mô hình ống nối

Bài 11: Mô hình nắp vặn

Bài 12: Mô hình thân súng phun

Bài 13: Lắp ráp các chi tiết với nhau thành mô hình súng phun

Bài 14: Tách các chi tiết để thể hiện trình tự tháo lắp

Bài 15: Chuyển mô hình 3 chiều thành bản vẽ kỹ thuật 2 chiều

Bài 16: Mô hình võ máy nhắn tin

Bài 17: Mô hình vỏ ô tô

Download

Có thể bạn cần

Công nghệ chế tạo dụng cụ cắtCông nghệ chế tạo dụng cụ cắt

Bùi Song Cầu, Trần Thế Lực, Trần Sĩ Túy

416  246 

Nhiên liệu dầu nhờn và chất tải nhiệtNhiên liệu dầu nhờn và chất tải nhiệt

Lưu Văn Hy, Chung Thế Quang, Nguyễn Phước Hậu, Huỳnh Kim Ngân, Đỗ Tấn Dân

203  837 

Giáo trình kế toán quản trịGiáo trình kế toán quản trị

Trần Nhật Thiện

117  1241 

Nhập môn hệ điều hành LunuxNhập môn hệ điều hành Lunux

Nguyễn Thanh Thúy, Nguyễn Quang Huy, Nguyễn Hữu Đức, Đinh Lan Anh

223  1502