An toàn vệ sinh lao động trong sản xuất cơ khí - Vũ Như Văn

1066 | 07-04-2016 | 10
An toàn vệ sinh lao động trong sản xuất cơ khí

Nhan đề: An toàn vệ sinh lao động trong sản xuất cơ khí

Tác giả: Vũ Như Văn,

Nhà xuất bản: Lao động - Xã hội

Năm xuất bản: 2008

Số trang: 157

Ngôn ngữ:

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Khái niện cơ bản về sản xuất cơ khí

A. Khái niệm về quá trình sản xuất cơ khí

B. Các phương pháp chế tạo phôi

C. Gia công cắt gọt kim loại

Chương 2: Các yếu tố nguy hiểm, có hại trong sản xuất cơ khí

A. Các yếu tố nguy hiểm trong sản xuất cơ khí

B. Các yếu tố có hại trong sản xuất cơ khí

Chương 3: An toàn - vệ sinh lao động trong chế tạo phôi

A. Đặc điểm của gia công nóng

B. Các biện pháp an toàn chủ yếu trong gia công nóng

Chương 4: An toàn - vệ sinh lao động trong gia công cắt gọt

A. Đặc điểm các phương pháp gia công cắt gọt

B. Các biện pháp an toàn chủ yếu trong gia công cắt gọt

Biển báo an toàn

Các biển báo

Download

Ebook Ngẫu Nhiên

Developing Skills for the TOEIC Test Developing Skills for the TOEIC Test

Paul Edmunds, Anne Taylor, Garrett Byrne

272  3322  23 

Headway Beginner Student's Book, 3rdHeadway Beginner Student's Book, 3rd

Jonh, Liz Soars

143  398 

Giáo trình kỹ thuật vi xử lýGiáo trình kỹ thuật vi xử lý

Chu Khắc Huy

231  554  11 

Thủy lực và bơmThủy lực và bơm

Trần Thế San, Trần Thị Kim Lang

655 

Ứng dụng công nghệ trong sản xuất cây ăn quảỨng dụng công nghệ trong sản xuất cây ăn quả

Chu Thị Thơm, Phan Thị Lài, Nguyễn Văn Tó

198  723