Nhập Môn Internet Và E-Learning - Nguyễn Duy Phương, Dương Trần Đức, Đào Quang chiểu, Phạm thị huế, Nguyễn Thị Ngọc Hân

413 | 04-06-2016 | 1
Nhập Môn Internet Và E-Learning

Nhan đề: Nhập Môn Internet Và E-Learning

Tác giả: Nguyễn Duy Phương, Dương Trần Đức, Đào Quang chiểu, Phạm thị huế, Nguyễn Thị Ngọc Hân,

Nhà xuất bản: Học viện CN Bưu chính viễn thông

Năm xuất bản: 2004

Số trang: 167

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: internet, e-learning, Giáo dục điện tử,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Tổng quan về intetnet

Chương 2: Các dịch dụ thông dụng trên internet

Chương 3: Giáo dục điện tử e-learning

 

Download

Ebook Ngẫu Nhiên

Cấu tạo và sửa chữa động cơ ô tô - xe máyCấu tạo và sửa chữa động cơ ô tô - xe máy

Trịnh Văn Đại, Ninh Văn Hoàn, Lê Minh Miện

151  894  11 

Động lực học máy trụcĐộng lực học máy trục

Trần Văn Chiến

188  450 

Bài Tập Thiết Kế Mô Hình Ba Chiều Với Mechanical DesktopBài Tập Thiết Kế Mô Hình Ba Chiều Với Mechanical Desktop

Nguyễn Hữu Lộc, Nguyễn Trọng Hữu

337  675 

Sổ tay công nghệ chế tạo máy - Tập 3Sổ tay công nghệ chế tạo máy - Tập 3

Nguyễn Đắc

373  335