Giáo trình cài đặt và điều hành mạng máy tính - Nguyễn Vũ Sơn

1145 | 17-04-2016 | 11
Giáo trình cài đặt và điều hành mạng máy tính

Nhan đề: Giáo trình cài đặt và điều hành mạng máy tính

Tác giả: Nguyễn Vũ Sơn,

Nhà xuất bản: Giáo dục

Năm xuất bản: 2005

Số trang: 138

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Khái niệm cơ bản về mạng máy tính

Chương 2: Kiến trúc mạng phân tầng và các giao thức mạng

Chương 3: Mạng cục bộ (LAN)

Chương 4: Kế hoạch lập mạng

Chương 5: Các ứng dụng mạng

Chương 6: Bài toán áp dụng

Download

Có thể bạn cần

Giáo trình tổng đài điện tử sốGiáo trình tổng đài điện tử số

Nguyễn Thị Thu Thủy

249  741 

Ready to Write: A First Composition Text, Second EditionReady to Write: A First Composition Text, Second Edition

Karen Blanchard, Christine Root

117  856 

Thủy lực đại cươngThủy lực đại cương

Trần Văn Đắc

280  811 

Công nghệ chế tạo dụng cụ cắtCông nghệ chế tạo dụng cụ cắt

Bùi Song Cầu, Trần Thế Lực, Trần Sĩ Túy

416  142 

Chi tiết máy - Tập 1Chi tiết máy - Tập 1

Nguyễn Trọng Hiệp

212  1160