Có thể bạn cần

Sức bền vật liệuSức bền vật liệu

Lê Ngọc Hồng

322  1729  20 

Giáo trình kỹ thuật robotGiáo trình kỹ thuật robot

Khoa công nghệ điện

148  1805  16 

Giáo trình kỹ thuật môi trườngGiáo trình kỹ thuật môi trường

Trần Kim Cương

94  1028 

Động lực học máy trụcĐộng lực học máy trục

Trần Văn Chiến

188  1060 

Tự động hóa thiết kế cơ khíTự động hóa thiết kế cơ khí

Trịnh Chất, Trịnh Đồng Tính

303  1131