Giáo Trình SEMINAR 1 - Nguyễn Bảo Vệ, Lê Vĩnh Thúc

1097 | 08-06-2016 | 3
Giáo Trình SEMINAR 1

Nhan đề: Giáo Trình SEMINAR 1

Tác giả: Nguyễn Bảo Vệ, Lê Vĩnh Thúc,

Nhà xuất bản: ĐH Cần Thơ

Năm xuất bản: 2005

Số trang: 69

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: kỹ năng viết báo cáo, thuyết trình trước đám đông,

Download

Tóm tắt:

1 CẤU TRÚC TẬP LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

2 HÌNH THỨC TRÌNH BÀY TẬP LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

3 BÁO CÁO TRƯỚC ĐÁM ĐÔNG

4 CHỦ TRÌ HỘI NGHỊ KHOA HỌC

Download

Có thể bạn cần

Bài tập Nguyên lý máyBài tập Nguyên lý máy

Tạ Ngọc Hải

252  1074 

Hóa học môi trường - Tập 1, 3rdHóa học môi trường - Tập 1, 3rd

Đặng Kim Chi

263  1908  18 

Tính toán và thiết kế hệ thống sấyTính toán và thiết kế hệ thống sấy

Trần Văn Phú

360  2157  139 

Giáo trình công nghệ xử lý nước thảiGiáo trình công nghệ xử lý nước thải

Trần Văn Nhân, Ngô Thị Nga

326  2242  63 

Ready to Order Student's BookReady to Order Student's Book

Anne Baude, Montserrat Iglesias, Anna Inesta

112  510