Giáo Trình SEMINAR 1 - Nguyễn Bảo Vệ, Lê Vĩnh Thúc

965 | 08-06-2016 | 3
Giáo Trình SEMINAR 1

Nhan đề: Giáo Trình SEMINAR 1

Tác giả: Nguyễn Bảo Vệ, Lê Vĩnh Thúc,

Nhà xuất bản: ĐH Cần Thơ

Năm xuất bản: 2005

Số trang: 69

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: kỹ năng viết báo cáo, thuyết trình trước đám đông,

Download

Tóm tắt:

1 CẤU TRÚC TẬP LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

2 HÌNH THỨC TRÌNH BÀY TẬP LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

3 BÁO CÁO TRƯỚC ĐÁM ĐÔNG

4 CHỦ TRÌ HỘI NGHỊ KHOA HỌC

Download

Có thể bạn cần

Giáo trình nguyên lý cắt kim loạiGiáo trình nguyên lý cắt kim loại

Nguyễn Thị Niên

105  2329  28 

500 bài toán cơ bản và mở rộng 10500 bài toán cơ bản và mở rộng 10

Dương Đức Kim, Đỗ Duy Đồng

263  98 

Công nghệ sản xuất vật liệu chịu lửaCông nghệ sản xuất vật liệu chịu lửa

Nguyễn Đăng Hùng

448  135 

Bài tập Tiếng Anh A1Bài tập Tiếng Anh A1

Nguyễn Thị Thuyết, Lê Hồng Hạnh

133  1751  17 

Kỹ thuật thông tin quang 2Kỹ thuật thông tin quang 2

Đỗ Văn Việt Em

216  756