Tactics for Listening - Expanding 2nd - Student Book + Tests booklet + CD - Jack C.Richards

165 | 09-02-2020 | 1
Tactics for Listening - Expanding 2nd - Student Book + Tests booklet + CD

Nhan đề: Tactics for Listening - Expanding 2nd - Student Book + Tests booklet + CD

Tác giả: Jack C.Richards,

Nhà xuất bản: Oxford

Năm xuất bản: 2003

Số trang: 72

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Từ khóa: Tiếng Anh, Listening, Luyện nghe,

Download

Tóm tắt:

Download

Có thể bạn cần

Amazing Science 2Amazing Science 2

Nguyễn Trường Giang, Nguyễn Huỳnh Tú Kinh, Lê Vĩnh Phúc

100  1308  14 

Giáo trình ngôn ngữ SQLGiáo trình ngôn ngữ SQL

Sở BCVT Hà Nội

177  1248 

Động cơ đốt trong, 5thĐộng cơ đốt trong, 5th

Phạm Minh Tuấn

179  1074  13 

Giáo trình kiểm toán phần 1Giáo trình kiểm toán phần 1

Trần Phước, Huỳnh Tấn Dũng, Nguyễn Thanh Sang

286  1292  10