Ready to Write: A First Composition Text (Second Edition) - Karen Lourie Blanchard, Christine Baker Root

247 | 03-09-2019 | 3
Ready to Write: A First Composition Text (Second Edition)

Nhan đề: Ready to Write: A First Composition Text (Second Edition)

Tác giả: Karen Lourie Blanchard, Christine Baker Root,

Nhà xuất bản: Addison-Wesley

Năm xuất bản: 1994

Số trang: 117

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Từ khóa: Write, Ready,

Download

Tóm tắt:

CHAPTER 1
Organization: The Key to Good Writing 1
CHAPTER 2
Topic and Supporting Sentences 7
CHAPTER 3
Organizing Ideas by Time and Space 16
CHAPTER 4
Organizing Ideas by Rank Order 25
CHAPTER 5
Informing: Giving Information 30
CHAPTER 6
Expressing an Opinion 38
CHAPTER 7
Describing Processes and Writing Instructions 45
CHAPTER 8
Writing Personal and Business Letters 51
CHAPTER 9
Describing People, Things, and Places 57
CHAPTER 10
Reporting 63
CHAPTER 11
Comparing and Contrasting 69
CHAPTER 12
Analyzing a Situation 85
CHAPTER 13
Making Predictions 94
CHAPTER 14
Writing Summaries 98
Answer Key 103
Credits 108

Download

Có thể bạn cần

Cơ sở Matlab và ứng dụngCơ sở Matlab và ứng dụng

Nguyễn Thị Ngọc Yến, Ngô Hữu Tình, Lê Tấn Hùng, Nguyễn Thị Lan Hương

236  57 

Giáo trình môn học nguyên lý máyGiáo trình môn học nguyên lý máy

Diệp Bảo Trí

116  1033 

500 Bài tập Vật lý 9500 Bài tập Vật lý 9

Nguyễn Thanh Hải

166  170 

Giáo trình kiểm toánGiáo trình kiểm toán

Vương Đình Huệ

393  1157  14 

Bài tập Tiếng Anh lớp 7-Có đáp ánBài tập Tiếng Anh lớp 7-Có đáp án

Bùi Văn Vinh, Dương Thị Hồng Điệp

218  139