Luyện nói Tiếng Anh như người bản xứ - Thanh Huyền

1042 | 23-11-2016 | 14
Luyện nói Tiếng Anh như người bản xứ

Nhan đề: Luyện nói Tiếng Anh như người bản xứ

Tác giả: Thanh Huyền,

Nhà xuất bản: Hồng Đức

Năm xuất bản: 2008

Số trang: 263

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: Tiếng anh, luyện nói,

Download

Tóm tắt:

Download

Có thể bạn cần

Giáo trình thực hành nguội cơ bản và nâng caoGiáo trình thực hành nguội cơ bản và nâng cao

Tổ thực hành nguội

94  1553  15 

English Pronunciation in use - Elementary + CDEnglish Pronunciation in use - Elementary + CD

Jonathan Marks

168  307 

Các phương pháp phân tích ngành công nghệ lên menCác phương pháp phân tích ngành công nghệ lên men

Lê Thanh Mai, Nguyễn Thị Hiền, Phạm Thu Thủy, Nguyễn Thanh Hằng, Lê Thị Lan Chi

331  2579  115 

Giáo trình động cơ đốt trongGiáo trình động cơ đốt trong

Phùng Minh Hiên, Nguyễn Minh Phương, Lưu Văn Long

161  1023 

Luyện và tái chế vàngLuyện và tái chế vàng

Đinh Phạm Thái, Nguyễn Văn Khánh Hà

161  1258  25