Có thể bạn cần

Phương pháp thiết kế xưởng mạ điệnPhương pháp thiết kế xưởng mạ điện

Trần Minh Hoàng

120  644  13 

Bài giảng xử lý tiếng nóiBài giảng xử lý tiếng nói

ĐH Hàng hải

52  949 

Giáo trình thực hành sửa chữa máy công cụ - Tập 1Giáo trình thực hành sửa chữa máy công cụ - Tập 1

Nguyễn Thị Thanh, Tô Quốc Hải, Tăng Xuân Thu

185  690  10 

Động lực học công trìnhĐộng lực học công trình

Phạm Đình Ba, Nguyễn Tài Trung

227  638