Có thể bạn cần

Kỹ thuật nhiệtKỹ thuật nhiệt

Võ Chí Chính, Hoàng Dương Hùng, Lê Quốc, Lê Hoài Anh

313  1591  34 

Giáo trình nhiên liệu dầu mỏGiáo trình nhiên liệu dầu mỏ

Trần Văn Triệu, Nguyễn Đài Lê

141  837 

Giáo trình kỹ thuật vi xử lýGiáo trình kỹ thuật vi xử lý

Chu Khắc Huy

231  838  13 

Chế độ cắt gia công cơ khíChế độ cắt gia công cơ khí

Nguyễn Ngọc Đào, Trần Thế San, Hồ Viết Bình

256  1776  37 

Giáo trình kế hoạch kinh doanhGiáo trình kế hoạch kinh doanh

Bùi Đức Tuân,

314  2159  59