Top 10 ngôn ngữ lập trình trong tháng 01-2016 dựa vào chỉ số TIOBE

Blog | Lập Trình PHP | 31/01/2016 | 2569 |

Chỉ số Programming Community TIOBE là một chỉ báo về sự phổ biến của ngôn ngữ lập trình. Chỉ số này được cập nhật mỗi tháng một lần. Việc xếp hạng được dựa trên số lượng kỹ sư có tay nghề cao trên toàn thế giới-, các khóa học và các nhà cung cấp bên thứ ba. công cụ tìm kiếm phổ biến như Google, Bing, Yahoo !, Wikipedia, Amazon, YouTube và Baidu được sử dụng để tính toán xếp hạng. Điều quan trọng là cần lưu ý rằng chỉ số TIOBE không phải là về các ngôn ngữ lập trình tốt nhất hoặc các ngôn ngữ, trong đó hầu hết các dòng mã đã được viết.

Java là ngôn ngữ dẫn đầu trong năm 2015 và nó đã kéo dài đến tháng giêng 2016 theo chỉ số ngôn ngữ lập trình TIOBE. Điều này là do Java là ngôn ngữ có mức tăng trưởng nhất trong năm (+5.94%), tiếp theo là Visual Basic (+1.51%) và Python (+1,24%) trong khi Objective-C giảm (-5.88%) và Oracle PL/SQL (-1.00%)

Trong năm 2016 này Java tiếp tục là ngôn ngữ có nhiều triển vọng, bên cạnh đó là PHP (tuy PHP giảm -1.08%) nhưng vơi sự ra mắt của phiên bản PHP 7 vào tháng 1/2016. Bên cạnh đó JavaScript và Swiff cũng là một trong các gương mặt được dự kiện sẽ nằm ở top 10 của năm.

top 10 phần mềm tháng 01 năm 2016

Top 10 ngôn ngữ lập trình tháng giêng 2016

 

Biểu đồ TIOBE

Biểu đồ 10 ngôn ngữ lập trình từ năm 2002

Lập Trình PHP