Wordpress

Wordpress | Lập Trình PHP | 07/01/2016 | 1622
Wordpress là mã nguồn mở nên nó có nhiều giao diện (theme) miễn phí.
Wordpress | Lập Trình PHP | 29/12/2015 | 2338
WordPress là một hệ thống CMS viết bằng ngôn ngữ lập trình PHP và sử dụng MySQL database (cơ sở dữ liệu MySQL)
Wordpress | Lập Trình PHP | 04/01/2016 | 3878
Bài viết hướng dẫn cài đặt website wordpress trên localhost. Trong bài này tôi chỉ hướng dẫn các bạn cài đặt mã nguồn wordpress trên localhost với wampserver chứ không hướng dẫn cài đặt wampserver.
Wordpress | Lập Trình PHP | 16/01/2016 | 4150
Chuyên mục (Categories) và Thẻ (Tags) là các chủ đề được tạo ra để phân loại các bài viết trong WordPress. Thẻ có thể xem là các từ khóa của bài.