Facebook với website

Facebook với website | Lập Trình PHP | 13/01/2016 | 1338
Khi thiết kế cũng như là lập trình web, nói chung là người quản trị website cần biết đến các mạng xã hội để quảng bá website của mình cho tốt
Facebook với website | Lập Trình PHP | 29/12/2015 | 6133
Bài viết này hướng dẫn tạo nút 'LIKE' một đường dẫn trên trang web của bạn với tài khoản facebook.
Facebook với website | Lập Trình PHP | 03/01/2016 | 1699
Bài viết này hướng dẫn các bạn nhúng comment của facebook vào website của bạn.