Facebook với website

Facebook với website | Lập Trình PHP | 03/01/2016 | 1940
Bài viết này hướng dẫn các bạn nhúng comment của facebook vào website của bạn.
Facebook với website | Lập Trình PHP | 29/12/2015 | 6978
Bài viết này hướng dẫn tạo nút 'LIKE' một đường dẫn trên trang web của bạn với tài khoản facebook.
Facebook với website | Lập Trình PHP | 13/01/2016 | 1544
Khi thiết kế cũng như là lập trình web, nói chung là người quản trị website cần biết đến các mạng xã hội để quảng bá website của mình cho tốt